Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Sayın üyelerimiz ve sitemizi ziyaret eden müşterilerimiz, lütfen sitemizi kullanmadan önce www.kayaca.com “Kullanıcı Sözleşmesi”ni okuyunuz. 

Tüm kullanıcı ve müşterilerimiz sitemizi ziyaret ettiklerinde, üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri ve/veya üyeliksiz sipariş verdikleri anda Kullanıcı ve Satış sözleşmelerini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş varsayılmaktadır.

 

Firma Bilgileri:

Web adresi: www.kayaca.com – www.kayalargiyim.com

KAYALAR GİYİM – Halil KAYA

Adres: Yıldırım Mah. Cumhuriyet Cad. No.2 KARESİ / BALIKESİR

Tel: 0-266-239 84 66

 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.kayaca.com adresindeki KAYALAR GİYİM - Halil KAYA firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler ( bundan sonra ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır. ) www.kayaca.com’da sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Üyelik işlemleri sırasında yaş konusu haricinde diğer bilgiler üzerinde; suç teşkil eden, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik tespit edilmesi sonucu üyeliğin iptali firmanın hakkıdır. Bu gibi durumlarda oluşacak her hangi bir hukuksal yaptırım veya cezai işlemlerden kullanıcı üye sorumludur.

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

SORUMLULUKLAR

a). Firma, fiyatlar, sunulan ürünler ve hizmetler üzerinde renk, beden, görsellik gibi konularda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b). Firma, www.kayaca.com sitesindeki bazı ürünlerin sayfalarındaki açıklamalarda “Lütfen beden ve renk sorunuz” veya “Stok sorunuz” ibareli ürünlerin tedarikinde sorumluluk kabul etmez. Bu sorumluluk müşteriye aittir. 

c). Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

d). Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

e). Kullanıcı, Firma ile olan iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar ve bu sebeple Yetkili Mercilerinden gelecek, kullanıcı hesapları veya iletişim ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a). İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

b). Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

c). Kullanıcı, sözleşmeye aykırı eylemler nedeniyle, Firma kendisinin, tedarikçilerinin veya diğer kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.) harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Firma tarafından talep edilen ilk günden müteakip 10 (on) gün içerisinde nakit olarak ödemeyi kabul etmektedir.

 

GİZLİ BİLGİLER

a). Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi

b). Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

c). Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

d). Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

KAYIT VE GÜVENLİK 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

BÜTÜNLÜK VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri, hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde BALIKESİR Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.